Albert Calderó - Advocat assessor sobre planificació, organització i gestió de personal per a ajuntaments

Advocat assessor sobre planificació, organització
i gestió de personal per a ajuntaments

1974-2024, 50 anys treballant a institucions locals

Albert Calderó - Advocat assessor sobre planificació, organització i gestió de personal per a ajuntaments

Advocat assessor sobre planificació, organització i gestió de personal per a ajuntaments

1974-2024, 50 anys treballant a institucions locals

Sense organigrama no hi ha democràcia municipal

Documents tècnics i d'actualitat
28/5/21
Albert Calderó
1.190
0


Durant la dictadura de Franco els alcaldes els triava el Governador Civil, però els alcaldes no manaven. Podien fer una alcaldada de tant en tant, demanant permís, i prou. Manaven el secretari i l'interventor i, a través d'ells, el poder estatal, a base de normes, instruccions i circulars, i de l'amable coordinació del Jefe Provincial del Servicio Nacional de Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales.

A una democràcia és diferent. Mana el govern local elegit democràticament. D'això se'n diu jerarquia democràtica.

Quan van començar les eleccions municipals, aquest canvi s'havia de fer. I a alguns ajuntaments s'ha fet, aquest canvi, i mana qui ha de manar: el govern local. Hi ha jerarquia democràtica.

No són gaires. Encara hi ha molts ajuntaments on, de fet, quaranta anys després segueixen manant els de sempre. L'alcalde i el govern decideixen algunes coses, però les importants i les no tan importants i fins i tot les no gens importants passen pel sedàs. També hi ha ajuntaments on hi ha desordre, mana el govern en algunes coses i en altres campi qui pugui. Ningú en parla, d'això, perquè fa molta vergonya.

Ara parlaré d'aquest tema del que ningú parla, però que se'n hauria de parlar alt i fort, com a mínim a tots els ajuntaments on no mana qui hauria de manar.

Què vol dir manar a un ajuntament? No es tracta de presidir els plens i la processó de festa major, es tracta de dirigir la institució de veritat.

Per a això el primer que cal és que existeixi un organigrama publicat, que aclareixi bé qui té l'autoritat jeràrquica sobre qui. Això suposa que l'autoritat democràtica ha definit i fet públic qui mana sobre qui a la institució municipal; i també suposa que l'autoritat pretén que aquesta línia de comandament sigui certa i efectiva. Suposa que els caps jeràrquics es facin responsables de planificar, encarregar, dirigir, avaluar i compensar la feina de l'equip que dirigeixen, i es facin responsables dels resultats, de la implicació i del progrés professional de la gent de l'equip.

Perquè això és la jerarquia efectiva. A l'administració local, per inèrcia de l'antic règim, hi ha alguna gent en càrrecs jeràrquics que pretén donar ordres sense assumir responsabilitats, a l'estil dels senyors feudals; que pretén donar ordres sense l'obligació de dirigir, formar, i responsabilitzar-se de la feina de l'equip. Això no és jerarquia democràtica, és jerarquia feudal, estamental. Per tant aprovar l'organigrama i que el govern s'esforci en fer-lo complir és un pas necessari i important.

La segona condició és que l'organigrama separi bé de les funcions de fiscalització de les de prendre decisions, i també de les funcions de direcció executiva. No es pot fer bé a la vegada d'àrbitre i de davanter centre.

També cal afinar en la diferència entre la responsabilitat jeràrquica i les altres responsabilitats organitzatives: La tercera condició és que es faci bé la diferència entre l'autoritat jeràrquica, l'autoritat funcional, l'autoritat experta i l'autoritat de projectes.

La responsabilitat funcional és la capacitat d'algú de donar ordres, directrius i instruccions de treball d'abast limitat a algú que no es un subordinat jeràrquic. Aquest tipus d'autoritat pot ser molt útil, per exemple, per a regidors amb responsabilitats de govern però sense dedicació, o sense capacitació, per poder assumir responsabilitats jeràrquiques. Però s'ha de distingir clarament de la responsabilitat jeràrquica.

La responsabilitat experta és la capacitat d'algú d'emetre directrius i indicacions metòdiques o tècniques o de formar en conceptes, mètodes, habilitats o coneixements tècnics a algú que no és el seu subordinat. Se'n diu també mestratge. Pot ser molt útil, per exemple, per aprofitar els coneixements d'un expert per formar-ne d'altres, sense necessitat d'afegir a la relació cap tasca ni responsabilitat jeràrquica.

La responsabilitat de projectes és una eina imprescindible en un ajuntament, on sempre s'hi fan projectes de tot tipus i sovint són les feines més rellevants per a la institució i per al veïnat. És la responsabilitat de concebre un projecte, gestionar-lo i dur-lo a terme, assegurant la cooperació necessària d'altres persones de l'ajuntament o externes. Pot constituir-se com una autoritat jeràrquica temporal, però també pot ser una autoritat jeràrquica a temps parcial, o una autoritat funcional, definint-ne sempre bé les regles.

És cert que fins i tot a ajuntaments petits caldria estructurar i definir bé tant la jerarquia com una combinació de totes aquestes menes d'autoritat. I a partir de la inèrcia de funcionament estamental, o anàrquic, no és fàcil. Cal el suport d'un expert en organització municipal, que a més sabrà fer ús de la combinació més adequada dels diferents tipus de responsabilitat organitzativa.

Comentaris

Advocat en exercici nº 16.757
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona


Advocat en exercici nº 16.757
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
Notes legals