Albert Calderó - Advocat assessor sobre planificació, organització i gestió de personal per a ajuntaments

Advocat assessor sobre planificació, organització
i gestió de personal per a ajuntaments

1974-2024, 50 anys treballant a institucions locals

Albert Calderó - Advocat assessor sobre planificació, organització i gestió de personal per a ajuntaments

Advocat assessor sobre planificació, organització i gestió de personal per a ajuntaments

1974-2024, 50 anys treballant a institucions locals

Sóc un advocat especialitzat en temes jurídics de planificació, organització i personal per a ajuntaments.

He treballat sempre a institucions locals. De 1974 a 1980 fent de funcionari a l'Àrea Metropolitana de Barcelona; de 1980 a 1983 fent de Director d'Organització i Personal a l'ajuntament de Terrassa.

Del 1983 al 2019 he treballat des de diverses empreses assessorant ajuntaments i altres institucions del sector públic en temes jurídics de planificació, organització i personal.

Des del 2020 ho faig com a advocat independent, vull ser responsable al 100% del meu treball.


Trajectòria professional i referència d'institucions clients
Estic especialitzat en els ajuntaments de mida mitjana, de 3.000 a 30.000 habitants, una mida que jo anomeno “la mida difícil” perquè la ciutadania d'aquests ajuntaments tenen una cultura i estil de vida urbans, i reclamen els mateixos serveis urbans i qualitat de prestacions que els d'un municipi gran, però l'ajuntament hi té recursos limitats i plantilles curtes, i sobretot, sovint, hàbits de funcionament d'ajuntament petit i tradicional.

Històricament quan els ajuntaments de mida difícil han intentat funcionar millor han trobat consultors i fins i tot institucions de suport que els han encaminat a copiar els models de funcionament dels ajuntaments grans. Molts hi han dedicat temps i diners amb uns resultats ben decebedors. Aquests models són molt inadequats per a ajuntaments mitjans.

Després de molts anys treballant-hi he creat conceptes normatius i models de funcionament específics per als ajuntaments de mida difícil, que s'han demostrat viables i eficaços a on s'han posat en marxa.

Missió professional:

La meva feina és ajudar els ajuntaments, especialment els de mida difícil, de 3.000 a 30.000 habitants, en matèria jurídica sobre la planificació, organització i gestió de personal, per aconseguir més eficàcia i millor atenció a les persones.

El meu Codi Ètic

Contacte:

Av. Josep Tarradellas, 38
08029 Barcelona
654 512 903
albert@albertcaldero.com
@albertcaldero

Atenció,
   article   
nou
Documents tècnics i d'actualitat:

Feines que faig
(entre moltes altres...)

Informes i propostes d'acord sobre Planificació:

 • Pla estratègic del govern local, per tenir clars els grans projectes, les directrius bàsiques, el model de municipi.
 • Pla de mandat municipal, per assegurar l'èxit dels projectes, sobretot dels importants, i del control de les variables econòmiques rellevants.
 • Planificació i gestió de projectes complexes, difícils i conflictius.
 • Planificació del pressupost, que el pressupost sigui una eina del govern més que suport de comptabilitat.
 • Plans de gestió de serveis, replantejar el servei escoltant els usuaris.
 • Planificació participativa, operacions de consulta i de relacions ciutadanes.

Informes i propostes d'acord sobre Organització:

 • Per millorar el funcionament intern del govern, la seva eficàcia i la seva coalició.
 • Per millorar els sistemes directius i el comandament, per tal que siguin més eficaços, equitatius i amables.
 • Per fer o millorar reglaments orgànics, estatuts i normes organitzatives.
 • Per posar en marxa sistemes normatius d'inspecció de serveis i contractació externa.
 • Per millorar el funcionament del servei de personal.
 • Per millorar el funcionament de la policia local.
 • Per millorar el funcionament dels serveis de comunicació i de relacions amb la ciutadania i veïnat.

Informes i propostes d'acord sobre Gestió de personal:

 • Participo en les Meses de Negociació assessorant el govern municipal.
 • Redacto nous Acords de funcionaris i convenis laborals.
 • Redacto plans d'ordenació de recursos humans i ajudo a aplicar-los.
 • Faig i actualitzo valoracions de llocs de treball i relacions de llocs de treball.
 • Selecciono, entreno, avaluo i fidelitzo personal directiu, de comandament i tècnic.
 • Milloro el sistema retributiu, poso en marxa l'avaluació de la productivitat.
 • Ajudo a posar en marxa la gestió disciplinària i de reconeixements.
 • Redacto plans normatius d'ordenació de recursos humans, de consolidació d'ocupació, de funcionarització, de laboralització.
 • Redacto informes jurídics i de gestió de personal en temes complexos.

Cursos que dono
(entre molts altres...)

 • Contractació i proveïments públics a partir de la legislació i més enllà.
 • Gestió dels serveis municipals: municipalitzar o externalitzar?
 • Gestió i normativa d'alts càrrecs, directius, tècnics i altre personal municipal d'alt rendiment.
 • Organització i gestió professional de la funció jurídica municipal.
 • Sistemes de comandament eficaç de la policia local.
 • Sense normativa, protocols i Inspecció dels serveis no hi pot haver qualitat dels serveis.
 • Sistematització i aprenentatge de competències professionals de comandament.
 • Normes, protocols i sistemes de treball eficaços per als tècnics de desenvolupament econòmic, social, cultural, d'esports i lleure.
 • Normativa i gestió innovadora del personal municipal: menys frustracions i més optimisme.
 • Normativa i sistemes d'augment de l'eficàcia, la capacitació professional i les expectatives de carrera a les policies locals.
 • Normes, protocols i sistemes de gestió per competències, avaluació de l'acompliment i carrera professional als ajuntaments.
 • Contractació i proveïments públics sense parlar de lleis.
 • Gestió dels serveis municipals: municipalitzar o externalitzar?
 • Gestió d'alts càrrecs, directius, tècnics i altre personal municipal d'alt rendiment.
 • Organització i gestió professional de la funció jurídica municipal.
 • Comandament eficaç de la policia local.
 • Sense Inspecció dels serveis no hi pot haver qualitat dels serveis.
 • Aprenentatge de competències professionals de comandament.
 • Sistemes de treball eficaços per als tècnics de desenvolupament econòmic, social, cultural, d'esports i lleure.
 • Gestió innovadora del personal municipal: menys frustracions i més optimisme.
 • Augment de l'eficàcia, la capacitació professional i les expectatives de carrera a les policies locals.
 • Gestió per competències, avaluació de l'acompliment i carrera professional als ajuntaments.

Advocat en exercici nº 16.757
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona


Advocat en exercici nº 16.757
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
Notes legals