Albert Calderó - Advocat assessor sobre planificació, organització i gestió de personal per a ajuntaments

Advocat assessor sobre planificació, organització
i gestió de personal per a ajuntaments

1974-2024, 50 anys treballant a institucions locals

Albert Calderó - Advocat assessor sobre planificació, organització i gestió de personal per a ajuntaments

Advocat assessor sobre planificació, organització i gestió de personal per a ajuntaments

1974-2024, 50 anys treballant a institucions locals

No feu una nova RLT, milloreu la que teniu

Documents tècnics i d'actualitat
12/12/21
Albert Calderó
1.397
0


Benvolguts alcaldes i alcaldesses,

No feu una nova RLT, milloreu la que teniu. No feu mai una nova valoració de tots els llocs de treball, reviseu els que s'hagin de revisar de tant en tant i prou.

A molts sindicalistes municipals els agrada reivindicar canvis com més grossos i conflictius i difícils de fer millor. Així sempre podran criticar el govern municipal per no atendre les seves demandes.

Però als governs municipals no els convenen gens les aventures arriscades, d'èxit improbable i de cost gran. I encara menys les que generen inquietud, preocupació i tensions entre el personal municipal.

La solució són les millores freqüents. Una RLT ha de ser una eina viva, que canvia sovint. L'objectiu segons la llei és que sigui una eina de gestió de la transparència i l'equitat de les retribucions. Això vol dir que les retribucions estiguin clares i publicades i també que es corresponguin al valor afegit de la feina que fa l'ocupant de cada lloc de treball de la institució.

I la feina a un ajuntament canvia sovint, per causes molt diverses. D'una banda per canvis legals, de directives europees, de lleis espanyoles o catalanes o de la seva interpretació jurisprudencial. Per altra banda per canvis tecnològics. Per altra banda per canvis de prioritats del govern municipal. Per altra banda per canvis socials, econòmics, climatològics o altres de l'entorn. A un ajuntament la feina canvia molt més sovint que a qualsevol altra organització.

Però també canvia la gent treballadora. Uns aprenen a fer feines noves i les fan. Uns altres es jubilen, o marxen, o agafen una baixa llarga, i han de ser substituïts, sovint per gent amb una capacitació diferent. Uns altres es cansen, es desmotiven, s'enfaden, o ves a saber què però deixen de fer una feina o deixen de fer-la bé.

I també canvia la relació entre els membres del govern i l'administració.

De tots quests canvis, alguns són temporals i d'altres no, alguns consoliden nous hàbits laborals amb certa estabilitat. Aquests canvis més sòlids han de justificar modificacions freqüents de la RLT.

Per altra banda totes les RLTs que s'han fet d'un cop (per cert, no caldria fer-les de cop, la llei no ho diu pas) sempre tenen mancances, perquè és una eina molt feixuga que conté centenars de decisions grans i petites i és gairebé impossible encertar-les totes d'un cop. Però quan s'acaben tothom (govern, tècnics de personal, comandaments, sindicats...) n'està tan esgotat i estressat que no els queden ganes de posar-se a fer-hi esmenes poc temps després, i així queda la RLT com un monument feixuc i enfarfegat que ningú s'atreveix a tornar a tocar, i que com més va menys s'assembla a la realitat de les feines que es fan.

Doncs s'ha de tocar. L'única manera de tenir els llocs de treball ben valorats i una bona RLT és fer-hi modificacions molt sovint, i així a més no cal fer passats molts anys un altre daltabaix per fer-ne una altra de bell nou. Criteri orientatiu: jo diria que cal com a mínim una bona modificació cada any abans de fer el pressupost; i a les plantilles de més de 50 persones empleades, més d'una.

A ajuntaments de mida mitjana això és feina, una feina tècnica complexa, i el personal del departament de RRHH a ajuntaments mitjans és ben reduït, amb prou feines arriben a gestionar el dia a dia sobrevivint als canvis legals freqüents i a les múltiples incidències de gestió.

La solució és l'ajuda puntual d'un professional extern amb experiència acreditada en aquesta feina.

Comentaris

Advocat en exercici nº 16.757
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona


Advocat en exercici nº 16.757
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
Notes legals