Albert Calderó - Advocat i consultor de planificació, organització i gestió de personal per a ajuntaments

Advocat i consultor de planificació, organització
i gestió de personal per a ajuntaments

Albert Calderó - Advocat i consultor de planificació, organització i gestió de personal per a ajuntaments

Advocat i consultor de planificació, organització i gestió de personal per a ajuntaments

Sóc un advocat i consultor especialitzat en temes de planificació, organització i personal per a ajuntaments.

He treballat sempre a institucions locals. De 1974 a 1980 fent de funcionari a l’Àrea Metropolitana de Barcelona; de 1980 a 1983 fent de Director d’Organització i Personal a l’ajuntament de Terrassa.

Des del 1983 he treballat des de diverses empreses consultores al servei dels ajuntaments i d'altres institucions del sector públic en temes de planificació, organització i personal. A partir de 2020 ho faig com a advocat i consultor independent, vull ser responsable al 100% del meu treball.


Trajectòria professional i referència d’institucions clients
Estic especialitzat en els ajuntaments de mida mitjana, de 3.000 a 30.000 habitants, una mida que jo anomeno “la mida difícil” perquè la ciutadania d’aquests ajuntaments tenen una cultura i estil de vida urbans, i reclamen els mateixos serveis urbans i qualitat de prestacions que els d’un municipi gran, però l’ajuntament hi té recursos limitats i plantilles curtes, i sobretot, sovint, hàbits de funcionament d’ajuntament petit i tradicional.

Històricament quan els ajuntaments de mida difícil han intentat organitzar-se millor han trobat consultors i fins i tot institucions de suport que els han encaminat a copiar els models organitzatius dels ajuntaments grans. Molts hi han dedicat temps i diners amb uns resultats ben decebedors. Aquests models són molt inadequats per a ajuntaments mitjans.

Després de molts anys treballant-hi he creat conceptes normatius i models organitzatius específics per als ajuntaments de mida difícil, que s’han demostrat viables i eficaços a on s’han posat en marxa.

Missió professional:

La meva feina és ajudar els ajuntaments, especialment els de mida difícil, de 3.000 a 30.000 habitants, en matèria jurídica, de planificació, organització i gestió de personal, per aconseguir més eficàcia i millor atenció a les persones.

El meu Codi Ètic

Contacte:

Vilamarí, 88 - 08015 Barcelona
654 512 903

albert@albertcaldero.com
@albertcaldero

Formulari de contacte

Documents tècnics i d'actualitat:

Feines que faig
(entre moltes altres...)

Planificació:

 • Pla estratègic del govern local, tenir clars els grans projectes, les directrius bàsiques, el model de municipi.
 • Pla de mandat municipal, assegurar l’èxit dels projectes, sobretot dels importants, i del control de les variables econòmiques rellevants.
 • Planificació i gestió de projectes complexes, difícils i conflictius.
 • Planificació del pressupost, que el pressupost sigui més una eina del govern que de l’interventor.
 • Plans de gestió de serveis, replantejar el servei escoltant els usuaris.
 • Planificació participativa, operacions de consulta i de relacions ciutadanes.

Organització:

 • Milloro el funcionament intern del govern, la seva eficàcia i la seva coalició.
 • Milloro els sistemes directius i el comandament, per tal que siguin més eficaços, equitatius i amables.
 • Redacto i actualitzo reglaments orgànics, estatuts i normes organitzatives.
 • Poso en marxa sistemes d’inspecció de serveis i de contractes externs.
 • Milloro el funcionament del servei de personal.
 • Milloro el funcionament de la policia local.
 • Milloro els serveis de comunicació i de relacions amb la ciutadania i veïnat.

Gestió de personal:

 • Participo en les Meses de Negociació assessorant el govern municipal.
 • Redacto nous Acords de funcionaris i convenis laborals.
 • Redacto plans d’ordenació de recursos humans i ajudo a aplicar-los.
 • Faig i actualitzo valoracions de llocs de treball i relacions de llocs de treball.
 • Selecciono, entreno, avaluo i fidelitzo personal directiu, de comandament i tècnic.
 • Milloro el sistema retributiu, poso en marxa l’avaluació de la productivitat.
 • Ajudo a posar en marxa la gestió disciplinària i de reconeixements.
 • Redacto plans de consolidació d'ocupació, de funcionarització, de laboralització.
 • Redacto informes jurídics i de gestió de personal en temes complexos.

Cursos que dono
(entre molts altres...)

 • Contractació i proveïments públics sense parlar de lleis.
 • Gestió dels serveis municipals: municipalitzar o externalitzar?
 • Gestió d'alts càrrecs, directius, tècnics i altre personal municipal d'alt rendiment.
 • Organització i gestió professional de la funció jurídica municipal.
 • Comandament eficaç de la policia local.
 • Sense Inspecció dels serveis no hi pot haver qualitat dels serveis.
 • Aprenentatge de competències professionals de comandament.
 • Sistemes de treball eficaços per als tècnics de desenvolupament econòmic, social, cultural, d'esports i lleure.
 • Gestió innovadora del personal municipal: menys frustracions i més optimisme.
 • Augment de l'eficàcia, la capacitació professional i les expectatives de carrera a les policies locals.
 • Gestió per competències, avaluació de l'acompliment i carrera professional als ajuntaments.
 • Contractació i proveïments públics sense parlar de lleis.
 • Gestió dels serveis municipals: municipalitzar o externalitzar?
 • Gestió d'alts càrrecs, directius, tècnics i altre personal municipal d'alt rendiment.
 • Organització i gestió professional de la funció jurídica municipal.
 • Comandament eficaç de la policia local.
 • Sense Inspecció dels serveis no hi pot haver qualitat dels serveis.
 • Aprenentatge de competències professionals de comandament.
 • Sistemes de treball eficaços per als tècnics de desenvolupament econòmic, social, cultural, d'esports i lleure.
 • Gestió innovadora del personal municipal: menys frustracions i més optimisme.
 • Augment de l'eficàcia, la capacitació professional i les expectatives de carrera a les policies locals.
 • Gestió per competències, avaluació de l'acompliment i carrera professional als ajuntaments.

Advocat en exercici nº 16.757
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona


Advocat en exercici nº 16.757
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
Notes legals